+420 776 417 669

info@centralmost.cz

Parkování

  • Parkování
Cena parkovného
1 - 3 hodinyZdarma
4 hodiny30 Kč
5 a více hodin50 Kč

VJEZD
Při vjezdu do parkoviště stiskněte tlačítko na vjezdovém terminálu a odeberte jednorázovou kartu (vlastníte-li bezkontaktní kartu, přiložte ke čtečce). Poté je závora otevřena.

PLATBA PARKOVNÉHO
Před odjezdem z parkovištěnavštivte automatickou pokladnu. Vložte jednorázovou kartu, na displeji se zobrazí částka k zaplacení. Po vhození potřebné částky je vrácen přeplatek a uživatel je na displeji informován o dokončení platby. Současně je vrácena parkovací karta (daňový doklad je vytištěn na vyžádání po stisku tlačítka). V případě ztráty parkovací karty stiskněte na pokladně tlačítko pro ztrátu karty, automaticky je vygenerována částka 500Kč. Po úhradě je vytištěn daňový doklad, se kterým kontaktujte platící obsluhu parkoviště, která umožní výjezd z parkoviště.

VÝJEZD
Zastavte před spuštěnou závorou a vložte jednorázovou kartu do terminálu (případně přiložte bezkontaktní kartu ke čtečce). Každá platná karta 1x otevře závoru. Výjezd z parkoviště je nutno provést do 15 minut po úhradě parkovného.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít