Parkování

K dispozici je pro vás 350 parkovacích míst!

CENA PARKOVNÉHO
1—3 hodiny … Zdarma
4 hodiny … 30 Kč
5. a každá další hodina … 50 Kč / hod.

VJEZD
Při vjezdu do parkoviště stiskněte tlačítko na vjezdovém terminálu a odeberte jednorázovou kartu (vlastníte-li bezkontaktní kartu, přiložte ke čtečce). Poté je závora otevřena.

PLATBA PARKOVNÉHO
Před odjezdem z parkoviště navštivte automatickou pokladnu. Vložte jednorázovou kartu, na displeji se zobrazí částka k zaplacení. Po vhození potřebné částky je vrácen přeplatek a uživatel je na displeji informován o dokončení platby. Současně je vrácena parkovací karta (daňový doklad je vytištěn na vyžádání po stisku tlačítka). V případě ztráty parkovací karty stiskněte na pokladně tlačítko pro ztrátu karty, automaticky je vygenerována částka 500 Kč. Po úhradě je vytištěn daňový doklad, se kterým kontaktujte ostrahu OC, která vám umožní výjezd z parkoviště.

VÝJEZD
Zastavte před spuštěnou závorou a vložte jednorázovou kartu do terminálu (případně přiložte bezkontaktní kartu ke čtečce). Každá platná karta 1x otevře závoru. Vyjet z parkoviště je nutné do 15 minut po úhradě parkovného.